Waarschuwingen voor plastic: Waarom ook sigaretten zijn getroffen

Op grond van de zogenaamde strategische milieueffectbeoordeling (SMEB-richtlijn) gaan kunststofproducten voor eenmalig gebruik vanaf juli 2021 binnen de Europese Unie in de ban. Veel andere producten die van plastic zijn gemaakt of een bepaald percentage plastic bevatten, zijn echter nog steeds toegestaan. Deze moeten in de toekomst worden gemarkeerd met een specifieke waarschuwing. Deze waarschuwing geeft informatie over de milieuschade die wordt aangericht door artikelen die plastic bevatten.

Vanaf 3 juli 2021 moeten producten de bovenbedoelde waarschuwing in het verpakkingsontwerp integreren. Naast producten voor hygiëne zullen ook pakjes sigaretten van deze waarschuwing op hun verpakking moeten worden voorzien. Veel tabaksproducten worden namelijk verkocht met een filter dat plastic bevat. Er zijn ook plastic bevattende filters die worden verkocht voor gebruik met andere tabaksproducten.

In dit artikel leggen wij in detail uit wat de ministeries van Milieu in veel landen van plan zijn en wat dit betekent voor sigaretten en sigarettenpakjes.

 

Wat de EU van plan is met betrekking tot de etikettering van kunststofproducten

Kunststoffen belanden niet alleen in de vuilnisbak of worden gerecycleerd. Hygiëneproducten, meeneembekers en sigaretten worden vaak op straat en in openbare ruimten weggegooid - soms komen ze zelfs in het riool terecht. Van plastic gemaakte producten en producten die een bepaald percentage plastic bevatten, kunnen dus een milieuprobleem vormen. Daarom heeft de Europese Unie in de SMEB-richtlijn besloten om een groot aantal wegwerpproducten vanaf 3 juli 2021 te verbieden. Producten die plastic bevatten maar nog niet verboden zijn, zullen in de toekomst van een etiket moeten worden voorzien. Dit zal waarschuwen voor de milieuschade die door het artikel wordt veroorzaakt.

Fabrikanten beschikken over een overgangsperiode die eindigt op 3 juli 2022. Gedurende deze periode kunnen niet-verwijderbare etiketten op de betreffende producten worden aangebracht.

 

Hoe zullen de waarschuwingsboodschappen op de betrokken plastic producten eruitzien?

Niet geëtiketteerde producten zullen niet langer verkrijgbaar zijn vanaf de hierboven vermelde termijn in juli 2021. In plaats daarvan moeten kunststof bevattende artikelen de waarschuwing duidelijk zichtbaar in hun bestaande verpakkingsontwerp integreren.

De Europese Unie overweegt een etikettering die zowel uit een icoontje als uit tekst bestaat. Op die manier moet het voor de consument onmiddellijk duidelijk zijn dat het product in kwestie plastic bevat. De voorbeeldplaatjes die de Europese Commissie samen met de SMEB-richtlijn heeft gepubliceerd, maken duidelijk hoe de richtlijn moet worden toegepast: Er wordt visueel duidelijk gemaakt dat sigaretten met plastic filters niet achteloos mogen worden weggegooid, aangezien zij schadelijk kunnen zijn voor het milieu en dieren. De formulering "Filter bevat plastic" vat de waarschuwing verder in tekst samen.

 

Wat hebben sigarettenfilters met plastic te maken?

De filters die in sigaretten worden gebruikt, bestaan voor een deel uit celluloseacetaat. Dit acetaat heeft een zeer lange levensduur en wordt zeer langzaam afgebroken - vaak over een tijdspanne van meerdere jaren.

Maar wie een sigaret achteloos weggooit, is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat de residuen die zich in het filter bevinden, in het milieu en het grondwater terechtkomen. Daarom heeft de EU besloten sigarettenfilters op te nemen in de SMEB-richtlijn.

 

Waarschuwingen voor plastic: Sigaretten slechts in beperkte mate getroffen

Het is duidelijk dat het milieu moet worden gesteund en dat plastic afval - in welke vorm dan ook - moet worden verminderd. Landewyck is zich daar ook van bewust en werkt aan producten en oplossingen die minder plastic bevatten en vriendelijker zijn voor het milieu. De waarschuwingen voor producten die plastic bevatten en het afschaffen van producten die van plastic zijn gemaakt, zijn een belangrijke eerste stap om dit doel te bereiken.

Voorlopig vallen sigaretten en sigarettenpakjes alleen onder de etiketteringsverplichting van de SMEB-richtlijn. De tijd zal leren of er alternatieve oplossingen komen voor sigarettenfilters van celluloseacetaat en of dit acetaat helemaal kan worden afgeschaft in het belang van het milieu.

Back to Blog

Related Articles

5 voorbeelden van digitale winkelconcepten in de detailhandel

Hoekwinkels, warenhuizen en speciaalzaken verdwijnen geleidelijk aan uit het stadsbeeld. Maar dit...

Tabaksproducten uitgelegd: Wat is Halfzware?

U bent waarschijnlijk al op heel wat tabaksmelanges gestoten bij het kiezen van uw favoriete tabak....

Cannabidiol: Wat je moet weten over CBD

Er zijn heel wat onduidelijkheden over Cannabidiol (CBD), en niet alleen in relatie met de wet- en...